onsdag 20 september 2017

Låt Herren få helga dejAlt. koral:1. Låt Herren få helga dej, kom till hans bord,
förbli så i honom och lev av hans ord.
Bli vän med hans barn, bjud dem in i ditt stök,
och mitt i all stress hans välsignelse sök.

2. Låt Herren få helga dej, världen går på,
men tala helt barnsligt med honom ändå.
Ja, se i hans ögon vad han dej vill ge:
de dina i dej ska hans kärlek få se.

3. Låt Herren få helga dej, leda dej hem,
och spring inte före, vem hetsar dej, vem?
Följ honom i glädje och sorg på vår jord,
se alltid på Jesus och lev av hans ord.

Text: William Dunn Longstaff 1882 (60 år)
Musik: George Stebbins


G Stebbins:
William D. LongstaffTa tid till att bedja
1. Ta tid till att bedja, sök stillhet och ro! 
I Frälsarens närhet du alltid ska bo. 
När tillvaron uppfylls av stress och av strid, 
sök vila hos Jesus! Han själv är din frid. 

2. Ta tid till att bedja när morgonen grytt, 
ja, innan all ro och all avskildhet flytt. 
Sök tidigt Guds åsyn, och du ska gå ut 
med glädje till verket, välsignad av Gud! 

3. Ta tid till att bedja i vardagens kall, 
lyd Anden, som vet när du frestas till fall. 
Gå genast till Jesus, hans kraft ska du få! 
Ja, mera än seger du upplever då. 

4. Ta tid till att bedja, i nåden bli rik! 
Se mycket på honom, som du vill bli lik! 
En stråle av klarhet från Jesus du bär, 
tills evigt du ser honom sådan han är. 

 Text: Anna Jonassen 1902 (41 år), övers. A.H. 2009 

söndag 17 september 2017

Dagen dör (Tapto)
Dagen dör,
skymning rår
över skog, över berg, över hav.
Allt är ro,
vila trygg.
Gud är här.