måndag 22 januari 2018

Dina händer är fulla av blommor



Text och musik: Marcello Giombini 1970 (40 år), sv. övers. Lars Åke Lundberg 1972 (37 år)

M Giombini: 
Bildresultat



Snart så är vår vandring slut (Tänk när släkt och vänner)



Text: Inez Wallenberg (1904-2002), fritt efter Rufus Henry Cornelius
Musik: Rufus Henry Cornelius 1916

På min vandring sjunger jag




(Noter i fyrstämmig sats finns här på Hymnary!)

1. På min vandring sjunger jag om min vän så god,
visar hän till Golgata där han göt sitt blod.
Många pilar mot min själ skjuter satan ut,
men min vän, Frälsaren, seger ger till slut.
Ja, jag vill se Jesus, se hans ansikte,
evigt sjunga lovsång till min Frälsare.
I den nya staden, hos min vän så kär,
sorgen flytt,
allt är nytt,
evig glädjen är.

2. När jag i min Herres tjänst möter stormens brus,
jag vid honom håller mej, han ger frid och ljus.
Satans snaror möter mej och jag ser min brist, 
men Guds Lamm 
för mej fram, 
ända hem till sist.
Ja, jag vill se Jesus...

3. Inte ens i dödens dal måste jag bli rädd,
Jesus har gått före mej, helgat gravens bädd,
och han ska till evigt liv väcka mej en dag,
han, min vän, 
Frälsaren, 
honom älskar jag!
Ja, jag vill se Jesus...


Text och musik: Rufus Henry Cornelius 1916 (44 år), sv. övers. A.H. 22/1 2018